A Három Királyok útja által körbeölelve

2023. January 9., Monday 13:17

A környei hívek mellett a vértessomlóiakat, várgesztesieket, köztük a megjelent településvezetőket, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit is köszöntötte január 8-án a környei Templomban Visnyei László plébános, egyben hálás köszönetét fejezve ki Mórocz Tamás kanonok, c. apát, püspöki biztos, bodajki plébános számára, amiért elfogadta az egyházközség meghívását az ország első búcsújára.

Az ország első búcsúját már évszázadok óta Környén tartják, hiszen a falu Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Három Királyok tiszteletére szentelték fel. Az oltárképet, amely a Három Királyokat ábrázolja, Mayerhofer Frigyes bécsi festő festette, bár korábban többen úgy vélték, hogy ismeretlen bécsi festő alkotása, s anekdoták szóltak arról is, hogy Feszty Árpád készítette. Egy, a festő által személyesen aláírt hiteles eredeti számlamásolat azonban igazolja, hogy a bibliai jelenetet megörökítő értékes alkotás Mayerhofer Frigyes keze munkáját dicséri.

Picit visszaérkeztem abba a világba, ahol elkezdődött a papi életem, hiszen Tatabányán kezdtem a papi szolgálatot, és ennek az öt éves szolgálatnak erősen része volt Környe és a környező települések imádságos életébe való bekapcsolódás, és valóban örömmel érkeztem a Három Királyok ünnepén, hogy Vízkeresztkor közösen imádkozhassunk ebben a gyönyörű szép templomban. Legyünk a háromkirályok útja által körbeölelve, körbeállva, körbetérdelve az Úr oltáránál, hiszen valóban megszületik, megtestesül számunkra az Úr ezen a szent ünnepen – fogalmazott Mórocz Tamás kanonok a szentmise kezdetén, melyet az egyházközségekért, az itt szolgáló egykori plébánosokért ajánlott fel.

A mise során a karácsonyi ünnepkörről elhangzott, hogy miként rakódnak egymásra, s ha a napot nem a búcsúnak szentelnénk, akkor Urunk megkeresztelkedésének ünnepét tartanánk, amely szorosan összekapcsolódik a napkeleti bölcsek ünnepével, hiszen mindegyikben, a kánai csodában, a napkeleti bölcsek hódolatában és a Jézus megkeresztelkedésének ünnepében is kinyilvánítódik, hogy megjelent köztünk az Isten. A mai embernek is példát kell vennie a napkeleti bölcsekről, akik mertek elindulni és járni az utat, hogy találkozhassanak Jézussal. A kanonok a hívek szép számára utalva így fogalmazott: jó érzés látni, hogy Isten háza megtelt az ünnepre. De vajon eljövünk-e majd a templomba a következő vasárnap is? Vajon fontos lesz-e a találkozás? Miért járunk templomba? Csak egy hagyomány? Egy családi kötődés? Csak egy szép szertartás? – sorolta a kérdéseket, a választ pedig így fogalmazta meg: előttünk kell állnia a háromkirályok elhatározásának, hogy képesek voltak több ezer kilométert menni, egy csillagot követni, hogy találkozhassanak Jézussal. A katolikus liturgia olyan közel hozza az Istent, amilyen közel a háromkirályok voltak Jézushoz. Talán még közelebb is, hiszen a három napkeleti bölcs egy gyermeket várt. De talán még ők sem sejtették, hogy ez a gyermek nemcsak azért jön el, hogy Isten velünk legyen, hanem, hogy megváltson minket.

A napkeleti bölcsek útját követte az a pásztorjáték is, melyet a gyülekezet felnőtt és gyermek tagjai mutattak be a szentmisét követően. A három napkeleti bölcs különböző országból, különböző élethelyzetből, más-más kísértéssel megküzdve indult útnak. Csak úgy érhették el céljukat, hogy erős hitükkel, elszántságukkal egymást segítették, hallgattak a belső hívásra, s szándékuktól még a rafinált ördögök sem tudták eltántorítani őket. Ahogy a mise során is elhangzott, így mutatnak példát a kétezer évvel később élő embertársaiknak is.

Az egyházi ünnephez kapcsolódó vásáros hagyomány Környén egy időben jelentősen megkopott, 2015-ben például egyetlen vásáros árválkodott a sportpálya mellett. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe első alkalommal 2016-ban elevenítette fel, hiszen Tirhold Kármen elnök maga is élénken emlékezett, s emlékezik ma is a hagyományra: annak idején a nagymamája 12 féle süteménnyel készült erre a napra, disznót vágtak, érkeztek a távoli rokonok, s az év egyik legjelentősebb családi, közösségi megmozdulásának számított a búcsú. A pandémia miatt 2020-ban elmaradt, idén tehát hetedik alkalommal várta a szentmisét és pásztorjátékot követően a január 6-ai Vízkereszthez, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepéhez kapcsolódó búcsúi vásáros kirakodás az óvoda előtt az érdeklődőket, akik a kellemes napsütésben szépen megtöltötték a teret. A szervezők ezúttal is pogácsával, teával és forralt borral kínálták a múltidéző vendégeket, a kisebbek lánchintáztak, zsákbamacskáztak, a vidám hangulatról pedig egy új formáció, a Stockerei zenekar térzenéje gondoskodott.

Az esemény képeit a Galériában tekintheti meg.

Kevesebb