„Ami önöknek bűn, az nekem haza…”

2023. March 16., Thursday 05:58

Mint már évek óta minden ünnepen, március 14-én is vastapssal köszönték meg a vértessomlói megemlékezés résztvevői a Berky Béláné vezetette színjátszó kör, az 1848-as szabadságharc és forradalom előtt tisztelgő előadását a művelődési házban. És idén is elhangzott a falubeliektől a szívmelengető mondat: ilyen csodálatos megemlékezést csak Vértessomlón látni...

Miközben a szereplők, ahogy tették azt az eltelt hetekben, lázas izgatottsággal készültek az emlékműsorra, a megjelenteket Tóth Zsuzsanna a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepén így köszöntötte: „Az élet célja a küzdés maga” Ezért március idusa jelképezi számunkra azt a reményt, hogy minden zsarnokság megroppantható. Március idusa mutatja meg számunkra, hogy bármennyire is véglegesnek és szilárdnak tűnik egy ország uralkodó hatalmi berendezkedése, akkor is fordulhat a kocka. Ez a tudat erőt ad, eleven erőt. E nagyszerű forradalmunk és szabadságharcunk emlékéből tudunk hitet meríteni… 1848 olyan örökséget hagyott ránk, melyet ápolni kötelességünk. Becsületbeli kötelességünk. Minden időben, mindenkor. Gondolatainak zárásaként mindazok számára köszönetét fejezte ki, akik önzetlenül és szeretetből segítették az ünnepség létrejöttét: Dr. Éliás Máté és családja, Wohl Attila és családja, Popovics Milán, és egyáltalán nem utolsó sorban a színpadra lépő gyermekek szülei.

Talán kevesen tudják, hogy az 1849. október 6-án kivégzett 13 vértanú tábornok halála után nem sokkal, október 25-én kivégeztek Aradon egy tizenötödik vértanút is: egy nagyon fiatal, 29 esztendős ezredest, Kazinczy Ferenc és Török Sophie legkisebb fiát, Lajost.

Az „Egy elfelejtett vértanú története” című darabban az ő élettörténete elevenedett meg apró, csecsemő korától egészen 1949. október 24-éig, amikor Haynau személyesen hívatta magához, hogy gúnyosan felolvassa ítéletét.

A magyar nyelvújítás vezető alakjaként számon tartott Kazinczy Ferenc már 61 éves elmúlt, amikor hitvese, Török Sophie 1820-ban életet adott nyolcadik gyermeküknek Lajosnak, de nővérei a nevét túl komolynak tartották egy csecsemőhöz, ezért Lalónak becézték. A család nemesi mivolta ellenére szegényes körülmények között élt, s bár sok mindenben nélkülöztek, Sophie a gyermekek méltó taníttatásáról Kazinczy Ferenc 1831-ben bekövetkezett halála után is igyekezett gondoskodni.

A korai években otthon, szüleitől tanuló Lajos idősebb testvéreit követve a híres sárospataki kollégium diákja lett, majd az ausztriai Tullnban, az utász hadapródiskolában tanult, ott ismerkedett meg Görgei Artúrral is. A szegénység már akkor is kínozta, egyik levelében így irt édesanyjának: Bár csak 6 pengőm van 1 hónapra, amelyből keveset lehet eltenni, mert früstököt, uzsonnát kell magamnak venni, és még azon kívül az ebédért minden hónapra 1 pengő forintot kell fizetni a tisztító embernek, és a mosónénak is magam fizetek, de én semmit inkább nem fogok enni, mégis elküldöm a levelet. Csókolok és ölelek mindenkit, édes mamát ezerszer. Laló kadét.

A tanulmányai befejeztével hadnaggyá avatták, 1845-ben Bécsbe helyezték, ott megismerkedett Klapka Györggyel, és elmerült a császárváros pezsgő társasági életében. 1848 tavaszán, a nemzetőrség toborzásának kezdetekor Kisvárdán jelentkezett szolgálatra, és részt vett az újoncok kiképzésében. Amikor megkezdődött a honvéd zászlóaljak szervezése, Pestre utazott, hogy felajánlja szolgálatait a kormánynak. A harcok során folyamatosan lépett egyre feljebb a ranglétrán, 1849. január 1-jétől alezredesként szolgált. Harcolt a szolnoki és ceglédi ütközetekben, majd Perczel egyik hadosztályát átvéve Klapka felső-tiszai hadtestének megsegítésére indult, a tavaszi hadjáratot Klapka mellett járta végig, az isaszegi, nagysallói és komáromi csatákban kitüntette magát bátorságával. Májusban ezredesi kinevezést kapott, majd seregével Erdélybe indult, de nem számított arra, hogy Görgei augusztus 13-án Világosnál leteszi a fegyvert. Erről értesülve Zsibónál orosz tábornokok előtt letette a fegyvert. Tárgyalása október 1-jén kezdődött, az október 6-ai kivégzések után nem maradtak illúziói sorsát illetően, bár október 24-én Haynau felajánlotta: ha segít a bűnösök kézre kerítésében megkegyelmez. Kazinczy így felelt: Ön azt akarja, hogy áruljam el apám emlékét? Fivéreimet, akik a szavamat követve szembenéztek a halállal, és azok emlékeit? Életük, haláluk, emlékük mindig erőt fog adni a népnek, hogy olyanok ellen harcoljanak, mint önök. Ami önöknek bűn, az nekem haza. Ami önöknek lázadás, az nekem Isten szava.

Mivel csupán egy napig volt hadtestparancsnok, kötél helyett golyó általi kivégzését rendelték el. A 29 éves Kazinczy Lajost október 25-én reggel hét órakor vitték a kivégzőosztag elé.

Kevesebb