A Pedagógus Hivatásért Díj kitüntetettje

2018. May 29., Tuesday 06:47

Hartdégenné Rieder Éva 1953. március 13-án született Tatán. Az általános iskola elvégzése után a Móri Gimnáziumban tanult tovább. 1976-ban biológia - földrajz szakos tanári diplomát szerzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, 1997-ben pedig német nyelvtanári diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi egyetemen.

1977 -ben férjhez ment, férje Hartdégen Pál, gépészmérnök. Két gyermekük született, Pál és Róbert.

Főiskolai tanulmányai megkezdése előtt 1 évet dolgozott képesítés nélküli nevelőként a Vértessomlói Általános Iskolában, a diploma megszerzése után ugyanide tért vissza tanítani, ahol több mint négy évtizeden keresztül dolgozott, 1992-től az intézmény igazgatójaként, 2017. évi nyugdíjba vonulásáig.

A tanári diploma megszerzése után is folyamatosan képezte magát ezt igazolja a közoktatás-vezetői végzettség megszerzése is. Az újabb diplomát adó, több szakmai végzettséget eredményező továbbtanulás mellett számos tanfolyamon, továbbképzésen gazdagította szakmai, módszertani felkészültségét.

Édesapja személyében aki egyúttal igazgatója is volt, nagyszerű nevelőt, példaképet tudhatott maga mellett. Az élet ritka ajándéka, hogy a gyermek folytathatja a szülője által megkezdett munkát. Éva számára ez az örömteli lehetőség, nagy felelősség megadatott, az egyik legszebb elhivatottságot választotta, a tanításon keresztül embert nevelni.

Szakmai felkészültségének elismerését jelentette a megyei földrajz szaktanácsadói megbízás, s tanítványai tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményei.

Szabadidejében alsós kisdiákok számára írt német nyelvű környezetismereti tankönyveket, munkafüzeteket, tanári kézikönyveket. A felső tagozatosok számára pedig természetismereti, egészségnevelési tankönyvcsaládokat. Kiválóságukat, szakmai elismertségüket a Hundidac Taneszköz-minősítő Díjversenyen 2009-ben elnyert Arany-díj is tanúsítja.

1994-ben, igazgató asszony közreműködésével jött létre a Junior Alapítvány, amelyet mindvégig gondozott, és ezzel hozzájárulva a tanulók kulturális neveléséhez, jutalmazásához, ösztönzéséhez.

Több mint tíz éve képviseli a német nemzetiségieket a Komárom-Esztergom Megyei Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriumi tagjaként. 2010-ben a KEM Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumtól Öveges József-díjban részesült.

Munkájával, életével példát mutatott, mindig jellemezte a szorgalom, a kötelességtudat, az igényesség, céltudatosság, megbízhatóság, a család tisztelete, az emberszeretet.

Éva példás családanya, férjével harmonikus életet élnek.

Kedves Éva!

Köszönet Neked a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett több évtizedes áldozatos és lelkiismeretes tanári munkádért, az intézmény igazgatójaként az iskola szakmai fejlődéséért, a német nemzetiségi hagyományok ápolásáért, valamint a német nyelv sikeres oktatásáért kifejtett szakmai munkád elismeréseként.

Neved beírtad Vértessomló történelmébe, ezért Vértessomló Község Önkormányzata Pedagógus hivatásért díjat adományoz Neked.

Kevesebb