A Pedagógus Hivatásért Díj kitüntetettje

2018. May 29., Tuesday 06:54

Hartdégen Józsefné, Zipperer Elvira 1958. június 27-én született Vértessomlón. Az általános iskola elvégzése után Tatabányán az Árpád Gimnáziumban tanult tovább. 1978-ban Német Nyelvű Óvónői diplomát szerzett a Soproni Óvónői Intézetben.

1978 -ban férjhez ment, férje Hartdégen József, gépészmérnök. Két gyermekük született, Éva és Gergely. Két unokája van, Gábor és Péter.

Az óvónői képesítés megszerzése után 3 évig dolgozott a mányi óvodában, majd miután felépítették Vértessomlón családi házukat, közel 20 éven keresztül a Várgesztesi Óvodában vezető óvónőként tevékenykedett, amely akkoriban Vértessomlóhoz tartozott. 2002-től a Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvodában dolgozik. Itt több alkalommal volt megbízott Óvodavezető is. Munkája mellett számos továbbképzésen vett részt, gazdagította pedagógusi, nemzetiségi, nyelvi képességeit. Német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát szerzett.

A rá bízott gyermekeket szerető gondossággal nevelte, tanította a szépre, a jóra. A magyar mellett a német nyelv és a „sváb” nyelvjárás is szerepet kapott a foglalkozásokon. A gyermekek mindhárom nyelven kifogástalan nyelvhelyességgel, kiejtéssel szerepeltek az óvodai ünnepeken. Szívesen sétált a kicsikkel a jó levegőn, mutatta meg nekik a település természeti szépségeit, minden évszakban. Óvodapedagógusként Elvira minden olyan kezdeményezés, újítás és átszervezés mellett szerepet vállalt, mellyel a gyermekek személyiségfejlődését, oktatását, iskolára éretté válását segíthette.

Elvira már az általános iskolában, majd a gimnáziumban is számos oklevelet és elismerést kapott jó tanulmányi eredményéért, magatartásáért, közösségi munkájáért.

A legrangosabb elismerést 1995. augusztus 20-án vehette át Göncz Árpád Köztársasági elnöktől, az Országházban: Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Ennek alapja az a szakmai siker, hogy egy 3,5 éves vak kislányt sikeresen integrált a normál óvodai csoportba. Ezzel kapcsolatban társszerzőként jelent meg publikációja is: „Látók között” címmel.

Elvira már gyermekkorától szorgalmas közösségi ember. Tagja volt a Vértessomlói Ifjúsági Klubnak, a későbbi Nosztalgia Ifjúsági Klub elődjének. E lelkes és aktív csapat tagjainak köszönhetően alapvető változások következtek be a vértessomlói közéletben.

A hagyományőrzés új színfoltja volt a hosszú évek után ismét megszervezett szüreti felvonulás, mulatság, 1988-ban.

1987-ben Hartdégen Józsefné és Encz Attiláné közreműködésével megalakult a Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkör, melyben Elvira előbb alapító tag majd Rieder Antal lemondása után az egyesület vezetője a mai napig.

Vértessomló német testvértelepüléseinek ápolásában kiemelkedő szerepet vállalt. A bernei óvónőkkel szakmai cserelátogatást szervezett, a tapasztalatok, módszerek és helyi sajátosságok egymás településein történő kölcsönös hasznosítása érdekében.

Munkájában követendő példát adott önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből, a gyermekközpontúságból. Férjével példás családi életet élnek, szerető jó anya és nagymama.

Kedves Elvira!

Köszönet Neked kiváló, magas színvonalú német nemzetiségi óvodapedagógusi munkádért, a gyermekek hagyományápolásra nevelése, a német nyelv és a helyi nyelvjárás tanítása érdekében kifejtett tevékenységedért, példás emberi magatartásodért. Neved beírtad Vértessomló nagykönyvébe, ezért Vértessomló Község Önkormányzata Pedagógus hivatásért díjat adományoz Neked.

Kevesebb